Összefoglaló

A Magyar Nemzeti Bank fontos feladatának tekinti a szakmai és a szélesebb közvélemény rendszeres tájékoztatását a magyar gazdaság közérdeklődésre számot tartó folyamatairól, aktuális kérdéseiről. Szándékunk szerint az MNB-szemle új kiadványként hozzájárul ahhoz, hogy a jegybankban folyó kutató, elemző munka legfontosabb eredményei és megállapításai közérthető formában jussanak el az érdeklődők széles köréhez. Jelen kiadvány öt tanulmányt tartalmaz, amelyek a bankrendszer és a pénzügyi piacok működéséből eredő aktuális kérdéseket, illetve a fiskális politika makrogazdaságra gyakorolt hatásait elemzik különböző megközelítéseket alkalmazva. Bízunk benne, hogy a kötetben található tanulmányok olyan érdekes témákat, kérdéseket vetnek fel, amelyek elnyerik olvasóink tetszését és az adott téma továbbgondolására ösztönöznek. Szívesen várjuk javaslataikat, felvetéseiket a kiadvánnyal, illetve az itt olvasható cikkekkel kapcsolatban.

a szerkesztőbizottság

A tanulmányban szereplő cikkek az alábbi linkekre kattintva egyenként is letölthetők.

A hazai kis- és középvállalatok árfolyamkitettségének vizsgálata kérdőíves felmérés eredményei alapján

A külföldiek deviza- és államkötvény-piaci kereskedésének főbb jellemzői

Bankrendszeri hatékonyság vizsgálata az Európai Unióban

Gyors hitelnövekedés: egyensúlyi felzárkózás vagy kockázatos eladósodás?

Tények és talányok: A fiskális kiigazítások makrogazdasági hatásai Magyarországon

A teljes kiadvány az alábbi linkről letölthető.