A Magyar Nemzeti Bank törvényben lefektetett elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybanknak nincs eredménycélja, de nemzetgazdasági szempontból kedvező, ha elsődleges célját minél kedvezőbb eredmény mellett éri el. Az MNB eredményét részben külső tényezők határozzák meg, de emellett a jegybank elsődleges céljának elérését célzó döntései is hatással vannak az eredmény alakulására. A nyereség mértékére tehát a jegybanknak csak részben van hatása, ugyanakkor annak felhasználásáról a jegybanktörvény értelmében az MNB igazgatósága dönt. A jegybank a nyereséget eredménytartalékba helyezheti, vagy osztalékként befizetheti a költségvetésbe. Az MNB részéről a megfelelő mértékű eredménytartalék felépítése a legprudensebb megoldás, ugyanis ez a tartalék nyújthat fedezetet egy esetleges későbbi veszteségre. Ezzel összhangban az elmúlt három évben jelentős mértékben emelkedett a jegybank eredménytartaléka. Az eredménytartalék érdemi növelése mellett 2016-ban osztalék fizetésére is lehetőség nyílt, így támogatva az államadósság csökkenését. A monetáris politika emellett a kamatkiadások mérséklésén keresztül is hozzájárult a költségvetés pozíciójának javításához.