Összefoglaló

A tanulmány arra vállalkozik, hogy a bankrendszer hatékonyságát eddig kevésbé ismert módszerekkel vizsgálja. A szakirodalomban található legfontosabb módszertani iskolák ismertetése után, a magyar sajátságokat figyelembe vételével, a szerzo egy lineáris programozási eljárást alkalmaz a hatékonyság elemzésére. A választás - az elméleti érvek mellett - kényszer-szülte, hiszen megfelelo hosszúságú torzítatlan idosorok nem állnak rendelkezésre egy statisztikai jellegu elemzéshez. Ennélfogva a dolgozat nem állítja, hogy a felhasznált módszertan az egyedül üdvözíto a magyarországi bankok hatékonyságának vizsgálatához. A módszertan, illetve a megválasztott input-output struktúra függvényében nagyon eltéroek lehetnek az eredmények ! Erre igyekszik felhívni a figyelmet a már a címben is szereplo "Kísérlet" kifejezés. Mindezekbol következoen a dolgozat sokkal inkább módszertani jellegu, sem mint a magyarországi bankok hatékonyságát tekintve iránymutató következtetések levonására lehetoséget adó tanulmány. Fontos még megjegyezni, hogy egy bank megítélése, "versenypiaci rangsora" számos tényezo eredoje (jövedelmezoség, szolvencia, likviditás, hatékonyság). A dolgozat ezen problémának csupán egy - bár kétségtelenül fontos - szegmensét, nevezetesen a hatékonyságbeli különbségek elemzését tuzte ki célul.

Ennélfogva egy bank komplex prosperitását, piaci teljesítményét tekintve következtetés a tanulmány eredményeibol csak a fentiek figyelembe vételével vonható le !

MF1999_2