Összefoglaló

A szerzők a magyar háztartások megtakarítási és eladósodási viselkedését vizsgálják egy háztartási felmérés adatainak segítségével. A háztartások fogyasztási és megtakarítási szokásaira vonatkozó elméleti irodalom és a magyar háztartások megtakarítási döntéseinek empirikus vizsgálatával foglalkozó hazai szakirodalom áttekintését követően a tanulmány az alábbi két kérdéskört elemzi részletesebben a háztartási felmérés eredményei alapján: az ún. pénzügyileg releváns háztartások csoportjának meghatározása, valamint a fogyasztói türelmetlenség, a jövedelmi kilátások és a jövedelmi feszültség szerepének vizsgálata a háztartások eladósodási hajlandóságának alakulásában. A szerzők kimutatják, hogy a lakossági hitelállomány jelentős növekedése mögött a magyar lakosság eladósodási hajlandóságának erősödése húzódik meg. Ennek okaként két tényezőnek tulajdonítható kitüntetett szerep: a javuló jövedelmi várakozásokkal szorosan összefüggő likviditási korlátok oldódásának és a korábban kényszerűen elhalasztott fogyasztás miatti fogyasztói türelmetlenségnek.

MF2001_2 magyar

WP2001_2 angol