Összefoglaló

A háztartások körében végzett felmérések egyik jelentős területe a lakossági bizalmi index számítása, amely a háztartások pénzügyi helyzetét és kilátását, valamint a jövőbeni fogyasztási, megtakarítási szándékát próbálja számszerűen megragadni. Az ilyen típusú indexeket mind a döntéshozók, mind az elemzők rendszeresen használják munkájuk során. Nem egyértelmű azonban, hogy a felmérések részkérdései, illetve az ezekből képzett kompozit indexek valóban azt mérik-e, amire a kérdések szerkesztői kíváncsiak. A tanulmányban a GKI Gazdaságkutató Rt. lakossági felmérésében szereplő kérdések és a publikált kompozit index tulajdonságait vizsgáltuk, különös tekintettel a bizalmi index lakosság fogyasztási kiadásra vonatkozó előrejelzési képességére. Eredményeink alapján a kérdőív bizonyos kérdései nem mérik azt, amire azok elméletileg vonatkoznak, azonban található olyan részkérdések, amelyek alkalmazhatóak a fogyasztási kiadások előrejelzésére. Eredményeink alapján arra következtetünk, hogy a lakossági bizalmi index más makró-változókon túl addicionális információt tartalmaz a lakosság fogyasztási kiadásaira vonatkozólag.

HT2001_2 magyar

BS2001_2 angol