Összefoglaló

A Monetáris Tanács szeptember 10-i ülésén részletes elemzéseket rendelt meg, hogy képet alkothasson az EMU-csatlakozás inflációs kritériumának teljesítését befolyásoló hosszú távú makrogazdasági folyamatokról. Az alábbi anyagban a versenyképesség és az euró övezettel szembeni tartós inflációs különbségének várható alakulását elemezzük. Elemzési eszközül a forint egyensúlyi reálárfolyamának fogalmát választottuk. A várható egyensúlyi reálfelértékelodés vizsgálatához röviden áttekintjük az egyensúlyi reálárfolyam elméleti koncepcióját illetve az e tárgyban született empirikus munkák fobb következtetéseit fejlett és tranzíciós gazdaságokra. Megvizsgáljuk a forint reálárfolyamának alakulását az elmúlt évtizedben, és kísérletet teszünk az egyensúlyi reálárfolyam szintjének meghatározására, hogy képet kaphassunk a 2001. májusi sávszélesítés versenyképességi következményeirol. Mindezeket figyelembe véve számszeru forgatókönyveket vázolunk fel a konvergencia során hosszú távon várható egyensúlyi reálfelértékelodés mértékére.

HT2001_3