Összefoglaló

A tanulmány öt közép-kelet-európai ország (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia) központi bankjainak inflációs előrejelzési gyakorlatát és az ehhez kapcsolódó intézményi kereteket vizsgálja. Az első rész bemutatja az összehasonlító vizsgálat főbb szempontjait, melyek elsősorban az inflációs célkövetés monetáris rendszerének elvárásaihoz igazodnak. A tanulmány második fele különálló országtanulmányokból áll, melyek részletesen foglalkoznak az egyes központi bankokban kialakított intézményi struktúrával és előrejelzési gyakorlattal.

Csak angol nyelven elérhető

BS2002_2