Összefoglaló

Az elmúlt két év hazai tapasztalataihoz hasonlóan a világ számos országában előfordult gyors és nagymértékű reálfelértékelődés. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy az elmúlt három évtizedben kialakult gyors reálfelértékelődések mely esetekben bizonyultak tartósnak, illetve átmenetinek, milyen gazdaságpolitikát folytattak a felértékelődési epizódokban, és a reálfelértékelődések milyen következményekkel jártak. A tanulmány két fő tanulsága az egyensúlyi reálárfolyam és a makrogazdasági politikák meghatározó szerepeire vonatkoznak. Egyfelől a reálfelértékelődés mértéke alapján önmagában nem lehet a várható következményeket értékelni, mert az egyensúlyi reálárfolyamhoz való viszony a fontos. Másfelől az alkalmazott makrogazdasági politikáknak meghatározó szerepük van a gazdaságnak a reálfelértékelődéshez való alkalmazkodásban. Például azokban az esetekben, ahol a reálfelértékelődés bár átmeneti volt, de a dezinflációs politika sikeresnek tekinthető, azaz ahol a reálfelértékelődés alatt nem romlott a külső egyensúly, az átmeneti reálfelértékelődés tartós inflációmérsékléshez vezetett, és a reálgazdasági áldozat is mérsékeltebb volt, ott nem az árfolyam hatósági rögzítése, hanem jelentős mértékben a piaci szereplők által előidézett nominális árfolyam-erősödésre került sor, valamint mérsékelt szintű vagy csökkenő államháztartási hiányok és az inflációcsökkenéssel összhangban álló bérnövekedések valósultak meg.

HT2003_2 magyar

BS2003_2 angol