Összefoglaló

Tanulmányunkban a lakáspiac és a hozzá szorosan kapcsolódó jelzáloghitelek monetáris transzmisszióban betöltött szerepét tekintjük át. A lakás- és jelzálogpiac elméletileg három csatornán – a jelzáloghitelek kamatkiadásain, a lakásárak változásán és a hitel csatornán (credit channel) – keresztül gyakorolhat hatást a reálgazdaságra. Az egyes csatornák esetében részletesen bemutatjuk a fejlett országok tapasztalatait, külön kitérve a monetáris unióval kapcsolatos kérdésekre. Összefoglaljuk a lakás- és jelzálogpiac elmúlt másfél évtizedben meghatározó folyamatait, valamint a hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján kitérünk az euróövezet csatlakozással összefüggő kérdésekre. A makrogazdasági változók és a lakásárak közötti kapcsolatra – a rendelkezésünkre álló adatbázison – panel ökonometriai becslést készítettünk, és az így kapott eredményeket felhasználva modellszimulációkat végeztünk a beruházásokat és fogyasztást érintő hatásra. 

A tanulmány a Magyar Nemzeti Bankban folyó "Monetáris Transzmissziós Mechanizmus" kutatási projekt részeként készült. A projekt célja, hogy átfogó képet adjon, és számszerű összefüggéseket tárjon fel a monetáris politika magyarországi hatásmechanizmusának különböző csatornáiról.

JEL classification: E52

Keywords: Housing, Monetary transmission, Mortgage market, Panel econometrics

Csak angol nyelven érhető el.

BS 2005_3