Összefoglaló

A tanulmányban olyan ország-epizódokat vizsgáltunk, amelyek során jelentős külső egyensúlytalanság és/vagy nagymértékű folyó fizetési mérleg korrekció volt megfigyelhető. Az esettanulmányok formájában feldolgozott epizódok heterogenitásából fakadóan csak korlátozott érvényességű tanulságok vonhatóak le. A folyó fizetési mérleg tartósan magas hiánya kockázati tényezőt jelenthet, azonban önmagában nem feltétlenül szükséges és nem is feltétlenül elégséges tényező egy válságszerű (a hatóságok által kontrollálhatatlan mértékű nominális leértékelődéssel és magas reáláldozattal járó) fizetési mérleg korrekció kialakulásánál. A válságszerű korrekciók kialakulásában a pénzügyi rendszer fejlettsége és intézményi sajátosságai, a gazdasági szereplők mérlegeiben megjelenő fedezetlen árfolyamkockázat és a rögzített árfolyamrendszerek a folyó fizetési mérleg hiányának mértékénél fontosabb tényezők lehetnek. A tartósan fennmaradó külső egyensúlytalanságot mutató, illetve a nem válságszerű korrekciós epizódok arra utalnak, hogy a relatíve fejlett pénzügyi rendszer, az alacsony fedezetlen árfolyam-kockázati kitettség a gazdasági szereplők mérlegeiben, a kedvező fiskális pozíció illetve az európai integrációs folyamatban – és különösen az eurózónában – történő részvétel egy jelentős külső egyensúlytalanságokat mutató ország esetében csökkentheti egy hirtelen bekövetkező, magas reáláldozattal járó fizetési mérleg korrekció bekövetkezésének valószínűségét. A hosszabb ideje magas deficitet mutató magyar folyó fizetési mérleg estében kedvező körülménynek tekinthető a jól működő pénzügyi közvetítés és szabályozás, az Európai Uniós tagság elérése, illetve az euró bevezetése felé történő haladás. Kockázati tényezőt jelenthet azonban önmagában a magas külső finanszírozási igény, az euró bevezetésének tervezett menetrendjét is potenciálisan veszélyeztető laza fiskális politika, valamint a háztartások, a vállalatok és az államháztartás növekvő devizaforrás-bevonása.

JEL kódok: F32, F34

Kulcsszavak:külső egyensúlytalanságok, fenntarthatóság, folyó fizetési mérleg korrekció

HT2005_5