Tanulmányunkban a magyar GDP jó hatszorosát kitevő forgalmú FX-swappiac hálózati szerkezetét vizsgáltuk meg. A hazai piacok közül eddig csak a fedezetlen bankközi hitelpiacot és a VIBER-t elemezték hálózatelméleti eszközökkel. Sőt a nemzetközi szakirodalomban sem találtunk példát FX-swappiac hálózatelméleti vizsgálatára. Írásunkban az egynapos forint/deviza FX-swappiac heti hálózati mutatóinak 2005 és 2012 közötti alakulását elemeztük. Megállapítottuk, hogy a legnagyobb összefüggő komponens skálafüggetlen hálózatot képez, melyre jellemző a kisvilág tulajdonság. A 2007-ben kezdődött és 2008 őszén kicsúcsosodott pénzügyi válság hatása kivehető az egyes hálózati mutatókból. A hálózat mérete 2007 után – a decoupling elméletnek megfelelően - még nőtt, majd a Lehman Brothers befektetési bank csődjét követően élesen csökkent. 2010 második fele óta pedig megfigyelhető a hálózat perifériáján található bankok fokozatos leválása. Megállapítottuk továbbá, hogy a külföldi szereplők erőteljesebben szelektálnak partnereik közül, mint a hazaiak, és ez a különbség 2009 óta csak erősödött.

JEL G01, G15, C45.
Kulcsszavak: pénzügyi hálózatok, FX-swap, pénzügyi válság, topológia, centralitás indexek.

MT108