A Bázel III tőkeszabályozás keretében a makroprudenciális hatóságok a rendszerszintű kockázatok felépülésének ideje alatt anticiklikus tőkepuffer képzését írhatják elő. Az ajánlások szerint a GDP-arányos hitelrés nagysága alapján érdemes meghatározni a tőkepuffer nagyságát. A tanulmányban ezért négy trendszűrő eljárással dekomponáltuk a magyar GDP-arányos hitelállomány idősorát trendre és ciklikus komponensre (hitelrésre): egyváltozós Hodrick–Prescott-szűrővel, egyváltozós Christiano–Fitzgerald-szűrővel, egyváltozós Beveridge–Nelson-szűrővel és többváltozós Hodrick–Prescott-szűrővel. A dekompozíciót külön végeztük a háztartási és a vállalati szegmens esetében. A négy módszer közül az egyéb változók információtartalmát is felhasználó többváltozós Hodrick–Prescott-szűrő eredményei tükrözik leginkább a magyarországi hitelezési folyamatokkal kapcsolatos szakértői képet. Mindemellett ebben az esetben volt a legkisebb a végponti bizonytalanság is, azaz az újabb adatok beérkezésével itt változtak a legkisebb mértékben a korábbi időszakokra becsült értékek.

JEL kódok: C30, E32, G28

Kulcsszavak: anticiklikus tőkepuffer, hitelrés, trendszűrő eljárás

MT 118