A tanulmányban bemutatjuk az MNB lakásárindex részletes számítási módszertanát és az új árindexek eredményeit. Az indexcsalád több ponton is újdonságnak számít a hazai lakáspiaci statisztikák között. Egyrészt az országos indexet egy 1990-től induló adatbázis alapján becsültük, így a bemutatott országos index a leghosszabbnak számít az eddig elérhető lakásárindexekhez képest. A hosszú idősor lehetővé teszi számunkra, hogy a lakásárak reálszintjét több cikluson keresztül is megfigyeljük és összehasonlítsuk. A bemutatott indexcsalád másik fontos újdonsága, hogy régió és településtípus szerinti megbontásban is mutatja a lakásárak változását, ami segít megvilágítani a hazai lakáspiaci folyamatokban rejlő erős területi heterogenitást.

Kulcsszavak: lakáspiac, lakásárak, lakásárindex, hedonikus regresszió
JEL kódok: C430, R210, R310