A tanulmány a működését 2015 nyarán megkezdő páneurópai értékpapír-kiegyenlítési rendszer, a TARGET2- Securities (T2S) átfogó bemutatását és a magyar piacra gyakorolt hatásának elemzését tartalmazza. A szöveg kitér a T2S-projekt fejlesztési, infrastrukturális, harmonizációs, innovációs és üzleti aspektusaira, felvillantva a kezdeményezés sokrétűségét és horderejét. Minthogy a T2S egyszerre jelent lehetőséget és kihívást a 2017. február 6-án csatlakozott magyar értékpapírpiac számára, a tanulmány kitér arra, hogy a hazai pénzügyi infrastruktúra üzemeltetőinek és rendszertagjainak milyen szempontokat érdemes átgondolniuk a szolgáltatás által elérhető hasznok maximalizálásakor. Fontos tényezőként merül fel továbbá az, hogy a tanulmány írásának pillanatában még nem született olyan döntés a Magyar Nemzeti Bank részéről, hogy a magyar forintot kiegyenlítési devizaként elérhetővé kívánná tenni a T2S-ben. A tanulmány amellett érvel, hogy a forint csatlakozásának hatásait érdemes folyamatosan vizsgálni, a lehetőség kihasználásáról szóló döntést pedig napirenden kell tartani, mivel csak ez által válna teljeskörűvé a hazai szereplők számára elérhető funkcionalitás. A szolgáltatási szint növekedéséből származó hasznok mellett továbbá számba kell venni a T2S által eredményezett piacnyitás hatását is, mely a pénzügyi közvetítők versenyének élénkülésén keresztül mind a hazai végbefektetők, mind pedig az értékpapír-kibocsátók számára költségeik csökkenését hozhatja. A tanulmány az előnyök mellett a T2S-ből fakadó üzleti kockázatokra, így a dezintermediáció kihívásaira is felhívja a figyelmet.

Kulcsszavak: T2S, KELER, értékpapír-kiegyenlítés

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: F45, G15, G29