A 2008-as gazdasági válság óta egyre nagyobb teret nyer a hálózatkutatás a pénzügyi világban. Tapasztaltuk, hogy a pénzpiaci szereplők közt kialakuló komplex összefonódások, kölcsönös pénzügyi függőségek kritikus jelentőséggel bírnak egy-egy válság idején. Cikkünkben a hazai nagy értékű fizetési rendszer (VIBER) hálózati jellemzőit tártuk fel, illetve arra a kérdésre is választ kerestünk, miszerint változtak-e és ha igen, mekkora mértékben a rendszer hálózati tulajdonságai hosszú távon, a vizsgált 3 időablak során. Ezen kívül feltérképeztük a rendszerkockázati szempontból kritikus gócpontokat különféle hálózatelméleti eszközök alkalmazásával. Célunk volt olyan módszertanok felkutatása is, melyekkel más szempontokat figyelembe véve lehet nyomon követni a rendszerkockázati szempontból kritikus szereplők körének alakulását, hozzájárulva ezáltal a hazai felvigyázás hatékonyságának növeléséhez. A kritikus szereplők beazonosításához 4 módszertant alkalmazunk, nevezetesen: az LSI mutatószámot, a sajátvektor-közöttiség kapcsolatából eredő modellt, a diffúziós centralitást, valamint a csúcspontok összevonásának hatását vizsgáló modellt. A VIBER-ben két csoport rajzolódik ki egyértelműen: egyrészt azon rendszertagok köre, melyek a likviditás rendszeren belüli továbbítása szempontjából játszanak fontos szerepet („mag” szereplők); másrészt a perifériára került résztvevők klasztere. A magban szereplők köre alig változott, így a hálózat magja stabilnak tekinthető. Az üzemzavarból eredő fertőzések kockázata egyedi banki és aggregált szinten egyaránt növekedett a vizsgált időszakban, ugyanakkor az is látható, hogy gyakorlatilag nem létezik olyan él a rendszerben, melynek eltávolításával az általa eredetileg összekötött két rendszertag közti kommunikáció véglegesen megszűnne. Az egyes indikátorok eredményei megmutatták, hogy a hálózati jellemzők érdemben nem változtak a három vizsgált időablakot összehasonlítva, igazolva ezáltal a VIBER hálózatának robusztusságát és időbeli stabilitását. 

Kulcsszavak: nagy értékű fizetési rendszer (VIBER, RTGS), hálózatkutatás, pénzügyi hálózatok, gráfelmélet,

topológia, centralitás indexek, rendszerkockázati szempontból fontos intézmények (SIFI) 

JEL- kódok: D85, E42, E5, G2, G21, L14