Tanulmányunkban mikroszimulációs modell segítségével számszerűsítjük a 2010 és 2017 között hatályba lépett adó-, járulék- és transzferintézkedések azonnali költségvetési, valamint hosszú távú reálgazdasági és fiskális hatásait. A használt eszköz a Magyar Nemzeti Bankban fejlesztett viselkedési mikroszimulációs modell aktualizált és kibővített változata. Az érintett szabályváltozások között figyelembe vettük a munkát terhelő adók valamennyi lényeges változását, a szociális juttatások átalakításának főbb mozzanatait, valamint közvetetten számos egyéb adónemváltozást is (forgalmi, tőkét és fogyasztást terhelő adók) a 2010–2017-es időszakban. Eredményeink szerint a vizsgált intézkedések összességében a hazai GDP szintjének közel 6 százalékos bővülését hozhatják a munkakínálat 6 százalékot meghaladó ütemű növekedése mellett. Az intézkedések kedvezően hatnak az államháztartás egyenlegére, hosszú távon összesen több mint 200 milliárd forinttal javítva a költségvetés pozícióját. A törvénybe iktatott változások hatásait külön-külön és kumuláltan is értékeljük. A vizsgálat eredményeit a modell kalibrált paraméterei jelentősen befolyásolhatják.

JEL-kódok: C54, E62, H22, H31.
Kulcsszavak: Viselkedési mikroszimuláció, mikro makro modell, adók, transzferek, adóreform.