Tanulmányunkban európai és szimulált magyar adatok segítségével kerestük azt az egyváltozós egyoldali hitel/GDP-rést, amelyik a legpontosabban jelzi előre a rendszerszintű bankválságokat. A számba vett résmutatókat egyszerre négy tulajdonságuk szerint optimalizáltuk: (1) a hitelállomány definíciója, (2) a hitel/GDP-idősorok előrejelzéssel történő meghosszabbításának módja, (3) a szűrési eljárás, valamint (4) a feltételezett maximális ciklushossz alapján. Európai adatok használatával arra jutottunk, hogy a szűkebb hitelállománnyal és legfeljebb egyéves hitel/GDP-előrejelzéssel számított hitel/GDP-rések szignifikánsan és robusztusan jobban teljesítenek a többinél. A másik két tulajdonságra vonatkozóan a szabályozói gyakorlatban elterjedt hosszú ciklusokat kereső Hodrick–Prescott-szűrő mellett a közepes ciklusokat kereső Christiano–Fitzgerald-szűrőt és a rövidebb ciklusokat kereső wavelet-szűrőt találtuk a legjobbnak. Mindhármat szűk hitelállománnyal számolt hitel/GDP-idősorra érdemes alkalmazni, és csak a wavelet-szűrő esetén úgy, hogy (rövidtávú) hitel/GDP-előrejelzéseket is figyelembe veszünk. Az európai adatok alapján a hitel/GDP-rések jó korai előrejelző képessége együtt jár a pénzügyi ciklussal való általánosabb együttmozgással is, de az alacsony végponti bizonytalansággal nem. A magyar hitel/GDP-tényidősor ARIMA-szimulációkkal való meghosszabbításain végzett vizsgálat a Hodrick–Prescott-szűrős hitel/GDP-rés és részben a wavelet-szűrős hitel/GDP-rés korai előrejelző képességét erősítette meg.

JEL-kódok: C20, C53, E32, G28.
???????Kulcsszavak: pénzügyi ciklus, válság-előrejelzés, egyváltozós szűrési eljárások, hitel/GDP-rés.