A tanulmányban a magyarországi vállalatok információs és kommunikációs technológia (IKT) használati szokásait vizsgáltuk meg, amire egy 2020-ban felvett vállalati szintű kérdőíves felmérést használunk, összekapcsolva vállalati beszámoló adatokkal. Fő célunk, hogy a magyarországi vállalati szektor IKT használati szokásairól a vállalati digitalizáltság (IKT használati intenzitás) mértékét tükröző indexet konstruáljunk, amely az IKT használatra vonatkozó releváns kérdőíves információkat tömöríti egy indikátorba. A kvalitatív jellegű kérdőíves adatokon aggregálás (pontozás) után négy jól elkülönülő területet azonosítottunk faktor elemzés segítségével, amelyek különböző üzleti funkciók digitalizáltságához köthetőek. Ezek az üzleti funkciók integrálásáért felelős terület, elektronikus ügyintézés, IT infrastruktúra, valamint marketing és kommunikáció. A digitalizációs főindexet e négy terület alindexe képezi. A tanulmány további célja, hogy feltérképezze az IKT használat mintázatait vállalatméret, ágazat, termelékenység, illetve exporttevékenység tekintetében. Az IKT használat intenzitás mértéke szoros összefüggésben van a vállalatmérettel, az exporttevékenységgel, valamint a termelékenységgel is. Minél több főt foglalkoztat, illetve minél termelékenyebb egy vállalat, jellemzően annál intenzívebb a technológiák használata. Egy exporttevékenységet is folytató vállalkozás jellemzően nagyobb mértékben alkalmaz IKT-t, mint egy nem exportáló cég. A technológiahasználat ágazatonként markánsan különbözik mind az alkalmazott technológiák körét, mind azok szofisztikáltságát tekintve.

JEL-kódok: C43, C81, L25, O30

Kulcsszavak: információs és kommunikációs technológiák használata, vállalati mikroadatok, kérdőíves felmérés, kompozit index, faktor analízis