Összefoglaló

A tanulmány egy, a hazai kis- és középvállalati szektorban elvégzett kérdőíves felmérés eredményeit foglalja össze. A kérdőíves felmérés elsődleges célja az volt, hogy a hazai bankrendszer növekvő devizahitel-kihelyezésének kockázatosságáról az eddigieknél mélyebb információkkal szolgáljon, de ezzel összefüggésben, egy tágabb megközelítésben a kis- és középvállalati szektor árfolyamkitettségét is vizsgálja. A vállalatok a devizahiteleket felvehetik árfolyamkockázat-fedezési céllal, amennyiben külföldi deviza bevételük van. A külföldi devizában történő eladósodás másik motívuma lehet a kamatkülönbözet kihasználása, ennek ára azonban az árfolyamkockázat vállalása. A devizában történő eladósodás motívuma és az árfolyamkitettség mellett a felmérés a hazai kis- és középvállalatok árfolyamkockázat menedzseléséről is információkkal szolgált. Az eredmények rámutatnak, hogy számos cég pénzügyi pozícióját befolyásolná egy esetleges árfolyamváltozás, de csak kis részük tartja fontosnak ezt a kockázatot, és még kevesebben használnak természetes vagy mesterséges fedezési eszközöket e kockázat csökkentésére. Ezzel összhangban a devizában történő eladósodás motívumai közül a kamatkülönbözet kihasználását találtuk döntőnek a vállalatok többsége esetében.

MT_53