Tanulmányunkban bemutatjuk a forint kamatswappiac legfontosabb jellemzőit és megvizsgáljuk a forint kamatswapszpredeket befolyásoló tényezőket, valamint a swapszpredek alakulásából kinyerhető legfontosabb információkat. A forint kamatswapok piacának forgalma dinamikusan nőtt az utóbbi években, és ma már valószínűleg eléri, illetve meg is haladhatja az államkötvénypiac forgalmát. A forint kamatswappiac és az államkötvénypiac között szoros kapcsolat áll fenn, amit a kamatswappiaci árjegyzők fedezési tevékenysége biztosít. A végbefektetők körét tekintve a kamatswap- és az államkötvénypiac erősen szegmentált, amelyből eredően az átjárás a két piaci szegmens között nem tökéletes.

Vizsgálataink alapján a hosszú lejáratú forint kamatswapszpredeket számos tényező együttesen befolyásolja, melyek közül a legnagyobb hatást a belföldiek államkötvény-vásárlása, a Maggie A kockázati felár, a hozamgörbe meredeksége és a határidős forint/euro hozamfelár gyakorolja. A swapszpredek alakulásában tetten érhető azoknak a kamatswapokat alkalmazó kereskedési stratégiáknak a hatása, amelyek anekdotikus információk szerint is elterjedtek a hazai piacon. Eredményeink arra utalnak, hogy bizonyos esetékben a swaphozamok, máskor az államkötvényhozamok elmozdulásainak van egy olyan része, ami többletinformációt hordoz a hosszú hozamvárakozásokról. A swaphozamokból és az állampapírhozamokból számolt 5 év múlvai 5 éves forint/euro felárak mértéke szignifikánsan különbözik, mely eltérést lényegében ugyanazok a tényezők mozgatják, mint a kamatswapszpredeket.

JEL: G12, G14, G15.
Kulcsszavak: forint kamatswappiac, állampapírpiac, kamatswapszpred, swapszpred modell.