A monetáris aggregátumok monetáris politikai jelentőségével kapcsolatban hosszú ideje intenzív vita folyik a közgazdászok – és köztük a jegybanki szakemberek – körében. Ebben a tanulmányban megkíséreltük csoportosítani azon szerepeket, amelyeket a pénzmennyiség a jegybanki döntéshozatalban játszhat. Viszonylag széles körű konszenzus mutatkozik abban, hogy a mai körülmények között a monetáris aggregátumok sem az operatív cél, sem a közbülső cél szerepét nem tölthetik be hatékonyan a jegybanki működésben. Nincs azonban konszenzus a pénz indikátor tulajdonságait illetően, illetve a strukturális transzmissziós mechanizmusban betöltött szerepével kapcsolatban. A téma elméleti és empirikus irodalmának áttekintése után egyszerű módszerekkel megvizsgáltuk, hogy Magyarországon a monetáris aggregátumok hordoznak-e a jegybanki döntéshozatalban felhasználható előidejű információt a kibocsátásra és az inflációra nézve. Saját eredményeink és a nemzetközi irodalom megállapításai alapján összességében azt a következtetést fogalmazhatjuk meg, hogy a pénzmennyiségek alakulásának előrejelző képességét időről időre érdemes lehet megvizsgálni, azonban jelenleg nem indokolt az MNB döntés-előkészítő folyamatában nagyobb hangsúlyt fektetni a monetáris aggregátumokra.

JEL: E50, E51, E52, E58.

Kulcsszavak: pénz, monetáris aggregátumok, monetáris politika, indikátorváltozó.

MT_71