Tanulmányunk alapvető célja annak didaktikus bemutatása, hogy milyen tényezők hatására épült fel a hazai bankok devizaswap-állománya a válságot megelőzően, illetve annak leíró jellegű vizsgálata, hogyan változott meg a piac szerkezete, működése a válság alatt.

A tanulmány főbb következtetései az alábbiak. A hazai hitelintézetek devizaswap-állományának felfutása az ügylet széles körű alkalmazhatósága mellett makrogazdasági tényezőkre is visszavezethető. A magas külső finanszírozási igényből és a növekvő külső adósságból eredő árfolyamkockázat legnagyobb részét a belföldi magánszektor vállalta fel, míg a külföldi szektor ennek egyre kisebb hányadát viselte. A swapállomány gyors bővülésében szerepet játszott az is, hogy a szintetikus devizaforrás devizaswapokkal történő előállítása sok esetben kedvezőbb volt, mint a közvetlen külföldi devizaforrás-bevonás. A hazai bankrendszer mérlegen belüli devizapozíciójának dekomponálása alapján megállapítható, hogy az elsősorban olyan tételek hatására emelkedett, amelyek a mérlegfőösszeget is növelték.

A globális pénzügyi válság 2008 őszén tapasztalt kirobbanása után a devizalikviditás megszerzésének feltételei nagymértékben romlottak, ami jelentős hatást gyakorolt az implikált forinthozamokra, a swappiaci forgalom szintjére és annak szerkezetére. A hazai FX-swap piac teljes átlagos forgalma nem esett vissza radikális mértékben a válság kiteljesedésének időszakában, de néhány napra a piac likviditása jelentősen csökkent, a devizalikviditáshoz való hozzáférés korlátossá vált. A forgalom mérsékelt visszaesésében szerepet játszott az anyabankok aktív szerepvállalása és a futamidő rövidülése. A hazai bankokkal szembeni partnerlimitek bekorlátozására vonatkozó anekdotikus információkat a külföldi partnerek számának csökkenése támasztja alá leginkább.

A válság hatása a swapállomány szerkezetének változásában is megmutatkozott. A bruttó állomány átlagos hátralévő futamideje közvetlenül a Lehman-csőd után a globális dollárlikviditási problémák idején rövidülni kezdett, majd 2009 elejétől – főként az anyabankokkal kötött ügyleteknek köszönhetően – emelkedésnek indult. A futamidőt elsősorban a csoporton belüli partnerekkel kötött cross-currency swapügyletek révén tudták a hazai leánybankok növelni, de a csoporton kívüli partnerek is a korábbiaknál hosszabb futamidejű ügyleteket kötöttek a hazai bankokkal.

JEL: E44, F31, F32, F34.
Kulcsszavak: FX-swap, devizaswap, devizahitel, válság, partnerlimit, fedezetbekérés, likviditási igény.

MT 90