Anyagunkban áttekintjük a nemkonvencionális jegybanki eszközök hatásmechanizmusát, nemzetközi tapasztalatait és a Magyarországon történő esetleges alkalmazási lehetőségeket. Nemkonvencionális eszközök alkalmazása akkor lehet indokolt, ha olyan pénzügyi piaci súrlódás, zavar, kudarc vagy korlát áll fenn, ami miatt a monetáris politika céljainak elérésében a jegybanki mérlegek nagyságát és/vagy összetételét megváltoztató eszközök a hagyományos kamatpolitikánál hatásosabbak lehetnek. Az empirikus elemzések a fejlett országokban alkalmazott nemkonvencionális eszközöket eredményesnek értékelték a piaci feszültség mérséklésében, a piaci likviditás növelésében, a hozamok csökkentésében, és bár a növekedés beindításában sikertelennek bizonyultak, a hitelezés és a kibocsátás visszaesését képesek voltak mérsékelni. A rosszabb hitelbesorolású, magas külső adósságú, sérülékeny, feltörekvő országok esetében a nemkonvencionális eszközök alkalmazására jóval kisebb a mozgástér. Egy válság során az - amúgy legkevésbé kockázatosnak számító - likviditásbővítő intézkedések árfolyam-leértékelődést és tőkekivonást eredményezhetnek, valamint az állami kockázatátvállalással járó beavatkozások növelhetik a fiskális fenntarthatóságra vonatkozó piaci aggodalmakat. Magyarország sérülékenysége, magas országkockázati felára és devizakitettsége miatt a más országokban alkalmazott eszközök zöme nálunk pénzügyi stabilitási kockázatokkal járna. A nemkonvencionális jegybanki eszközök hazai alkalmazását elsősorban a bankok hitelkínálatának erőteljes visszafogása indokolhatja. Figyelembe kell azonban venni, hogy az elégtelen hitelkínálat elsősorban a jegybank által kevésbé befolyásolható hitelezési hajlandóság, és nem a hitelezési képesség hiányának tulajdonítható. Emiatt ezen eszközöknek legfeljebb abban lehet szerepük, hogy a bankok hitelezési képességének esetleges jövőbeli romlása egy turbulens időszakban ne képezze korlátját a hitelezésnek.

JEL: E44, E52, E58, E61.

Kulcsszavak: monetáris politika, nemkonvencionális eszközök, pénzügyi közvetítés.

MT100