A tanulmány célja az volt, hogy megvizsgáljuk a bankoknak a pénzforgalmi szolgáltatások esetében alkalmazott árazási gyakorlatát. Ennek keretében külön figyelmet fordítottunk a főbb fizetési módok, így a készpénz, az átutalás, a csoportos beszedés és a bankkártyák, valamint a kapcsolódó szolgáltatások (bankszámlavezetés, bankszámlakivonat) árazásának sajátosságaira. További kiemelt céljaink közé tartozott a különféle benyújtási csatornák, az elektronikus és a papír alapú csatornák árazási jellemzőinek tanulmányozása. Áttekintettük a pénzforgalmi szolgáltatókon belüli árazási folyamatot, az árazáskor figyelembe veendő szempontokat. Hangsúlyosan kezeltük azt a kérdést, hogy vajon a pénzforgalmi termékek költségei visszatükröződnek-e a pénzforgalmi szolgáltatások árazásában, ehhez kapcsolódóan mennyire jellemző a keresztfinanszírozás. Célunk volt megnézni azt is, hogy a magyar pénzforgalmi szolgáltatók árazási gyakorlata hogy néz ki nemzetközi, főleg európai összehasonlításban, és hogy az anyabankok befolyásolják-e a hazai bankok árazási politikáját.

JEL: D40, D49, G00, G20, G21, G30.
Kulcsszavak: pénzforgalmi szolgáltatások árazása, pénzforgalmi szolgáltatások díjai, pénzforgalmi szolgáltatások jutalékai, készpénzbefizetés, készpénzkifizetés, betéti kártya, hitelkártya, papír alapú átutalások, elektronikus átutalások, csoportos beszedések, pénzforgalmi bevételek, keresztfinanszírozás, költségek, számlakivonat, elektronikus számlakivonat.

MT101