A tanulmány a Magyarországon használt főbb fizetési módok (készpénzes, betéti és hitelkártyás műveletek, átutalások, csoportos beszedések, felhatalmazói levélen alapuló beszedések, készpénz-átutalási megbízások, nyugellátási utalványok postai kifizetése) 2009. évi társadalmi költségének becslését tartalmazza, két megközelítésben. Az egyik megközelítésben a jelenlegi forgalmi szerkezet alapján, míg a másikban egy korszerűbb, a készpénzt kevésbé és a papíralapú megoldásokat egyáltalán nem használó hipotetikus forgalmi szerkezet alapján. Az első megközelítésben a társadalmi költség 388 milliárd forintra, azaz a GDP 1,49%-ára, míg a második megközelítésben 285 milliárd forintra, azaz a GDP 1,09%-ára tehető. A társadalmi költség alatt értve a fizetési módok lebonyolításához szükséges összes erőforrás igénybevételét (idő, eszköz és pénz felhasználását) nettó módon (azaz a pénzforgalmi szolgáltatásokért fizetett díjak nélkül). Társadalmi szinten tehát 103 milliárd forintot lehetne megtakarítani, ha a fizetési módok használata módosulna.

JEL: D12, D23, D24.

Kulcsszavak: privát költség, társadalmi költség, nettó privát költség, fajlagos költség, társadalmi megtakarítás, készpénzes műveletek, betéti kártyás műveletek, hitelkártyás műveletek, papíralapú átutalások, elektronikus átutalások, csoportos beszedések, felhatalmazói levélen alapuló beszedések, készpénz-átutalási megbízások, nyugellátási utalványok postai kifizetése.

MT93