A válság során a nem pénzügyi vállalatok banki hitelállománya jelentősen csökkent Magyarországon, és ez a visszaesés a recesszió elmúltával is folytatódott. Nem egyértelmű azonban, hogy ez a jelenség a reálgazdaság lassú kilábalásának, azaz a hitelkereslet hiányának, vagy a pénzügyi közvetítőrendszer mérlegalkalmazkodásának, vagyis a szigorú hitelkínálatnak az eredménye. A cikkben hitelkeresletet és hitelkínálatot identifikálunk és a vállalati hitelezés alakulását keresleti-, és kínálati tényezőkre bontjuk fel. Mindez egy szimultán ökonometriai modell becslésének a segítségével történik a bankrendszer legfontosabb szereplőit tartalmazó panel adatbázison. A modell figyelembe veszi az MNB Hitelezési Felmérésének az eredményeit, amely a bankok hitelezési feltételeiről, illetve hitelezési hajlandóságáról nyújt információt. Eredményeink szerint a válság kitörése után a szigorú hitelkínálati korlátok játszottak fontosabb szerepet a hitelezés visszaesésében. Ugyanakkor a válság során a hitelkereslet is jelentősen mérséklődött, azonban 2010 elejétől kezdve már élénkülésnek indult. 2010 végén azt mondhatjuk, hogy a vállalati hitelezés visszaeséséért a kereslet, illetve a kínálat csökkenése körülbelül 1/3-2/3 arányban felelős.

JEL: E44.

Kulcsszavak: vállalati hitelezés, hitelkínálat, banki hitelezési felmérés.

MT94