A négyszereplős kártyarendszerekben alkalmazott bankközi jutalék (interchange díj) a fizetésikártya-üzletágban a kereskedőktől a kártyabirtokosok felé csoportosít át jövedelmeket. Az elmúlt években a jutalék megítélése, szerepének értelmezése jelentős szakmai vita tárgyát képezte. A szakmai vita mellett több esetben versenyhatósági vizsgálatok is folytak a bankközi jutalékkal kapcsolatos bankközi megállapodások, illetve a jutalék mértékének meghatározásával kapcsolatban, konkrét szabályozásra azonban eddig csak néhány országban láthattunk példát. A tanulmány első része ismerteti a bankközi jutalék működését és a kapcsolódó közgazdasági elméleteket, majd pedig versenyhatósági és szabályozói szempontból mutatja be a jutalék kapcsán felmerülő kérdéseket. A tanulmány második része bemutatja a magyar fizetésikártya-piaccal és a bankközi jutalékokkal kapcsolatos elemzések eredményeit. Ez alapján megállapítható, hogy a magyar piac szerkezete és fejlettségi szintje miatt indokolt lehet egy, a bankközi jutalékokkal kapcsolatos, körültekintő és mind az elsődleges, mind a másodlagos piaci hatásokat figyelembe vevő szabályozói beavatkozás.

JEL: D04, D23, D43, D52.

Kulcsszavak: bankközi jutalék, interchange díj, kereskedői jutalék, fizetési kártya, kereskedő, kártyabirtokos, elfogadó, kibocsátó, versenyjog, versenyhatóság, versenykorlátozó megállapodás, négyszereplős kártyarendszer.

MT96