Tanulmányunk a magyarországi lakásárak makrogazdasági fundamentumok által meghatározott hosszú távú egyensúlyi szintjét becsli meg egy vektor hibakorrekciós modell segítségével. A lakásárak szintjét az MNB által 2016-tól publikált árindexszel mérjük. Egyetlen stabil kointegráló kapcsolatot azonosítottunk a lakásárak és az azt meghatározó tényezők között, amelyek az újonnan kihelyezett lakáshitelek átlagos összege, a háztartások rendelkezésre álló jövedelme, valamint a lakásállomány. Azt találtuk, hogy a hitelezési csatorna érdemi szerepet játszik az egyensúlyi árszint meghatározásában. Becslésünk szerint az erős kínálat oldali alkalmazkodás a lakásárak ideiglenes túllendülését okozza különböző sokkok esetén. Nem találtuk jelét annak, hogy a válságot megelőzően jelentős mértékű lakás-árbuborék alakult volna ki. Ugyanakkor a rendelkezésre álló rövid idősorokból adódóan a lakásárrés mértékét alulbecsülhetjük. A lakásárak rövid távú alakulására az egyensúlyi szinthez való viszonylag elhúzódó visszatérés jellemző. Ez perzisztens lakásárrést eredményez, vagyis az árrés aktuális előjele hasznos információval szolgál az MNB makroprudenciális beavatkozásainak finomhangolásához.