A tanulmány a vállalati állóeszköz beruházásokat vizsgálja Magyarországon 2001 és 2014 között, vállalati szintű adatok alapján. A vállalati beruházások összetételét, heterogenitását és a beruházások meghatározó tényezőit elemezzük. A magyar beruházások erősen koncentráltak, jellemző a nagy ill. külföldi tulajdonú vállalatok dominanciája. A vizsgált időszak három részre bontható: a 2000-es évekre, amelyet mérsékelt beruházási teljesítmény jellemzett, a válság periódusra és a 2013-14-es gyenge kilábalás időszakára. Eredményeink szerint már a válságot megelőzően strukturális problémák jelentkeztek: a beruházási ráta stagnált és a beruházási aktivitás visszaesett. Ugyanakkor a vállalatok teljesítménye heterogén volt, elsősorban a kisebb és középkorú vállalatok lettek kevésbé aktívak és dinamikusak. A válság során a beruházási teljesítmény jelentősen romlott. 2013-ban és 2014-ben már láthatóak voltak a kilábalás jelei, de a beruházási ráta visszafogott maradt. Megmutatjuk, hogy a kisebb vállalatok csoportjának öregedése fontos szerepet játszott gyenge beruházási teljesítményükben, míg az új belépők hiánya hozzájárult a kilábalás lassúságához. Nem találtunk bizonyítékot arra, hogy az egyes szektorok gazdaságban betöltött súlyának változása hozzájárult volna az alacsony vállalati beruházási rátához vagy a beruházási aktivitás gyengüléséhez.