A túlzott hitelezés számottevő rendszerszintű pénzügyi kockázatot jelent, ami nagymértékű reálgazdasági veszteséggel járó pénzügyi válság kialakulásával fenyeget. A hitelpiac túlfűtöttségének alapmutatója a GDP-arányos hitelaggregátum alakulása, illetve annak saját hosszú távú trendjétől való eltérése, a hitel/GDP-rés. Ez utóbbi mutató meghatározásának kiemelt módszertani problémája, hogy a trend-ciklus felbontást minél megbízhatóbb modell segítségével tudjuk elvégezni. A tanulmány egy olyan többváltozós Hodrick-Prescott szűrőt mutat be, mely a ciklust közgazdasági és statisztikai szempontok alapján megválasztott magyarázó változók bevonásával határozza meg, sikeresen adva választ az eddigi tematikus MNB kutatások által felvetett problémákra. A modell a magyar makroprudenciális szabályozásban is szerepet kap: az irányadó anticiklikus tőkepufferrátát meghatározó kvantitatív elemek közül az országspecifikus tényezőket tükröző addicionális hitel/GDP-rést a jövőben ez alapján állapítja meg a Magyar Nemzeti Bank.