Jelen tanulmány egy feltáró, többnyire leíró jellegű elemzést kínál a magyar cégek közötti többszintű hálózat bemutatására. Annak érdekében, hogy ez az adatintenzív kutatás létrejöhessen, hozzáférést nyertünk a magyar cégek közötti beszállítói kapcsolatokat tartalmazó adatokhoz, amihez hozzárendeltük a cégek tulajdonosi hátterének hálózatát is. Mivel mind a szállítói, mind a tulajdonosi réteget a legjelentősebb sokközvetítő kapcsolatrendszerek közé sorolhatjuk, a rendelkezésünkre álló adatbázis lehetővé teszi, hogy betekintést nyerjünk a vállalatok közti terjedési hatások korábban nem megfigyelhető strukturális hátterébe. Az eredményeink között (i) kimutattunk számos (mikro-, mezo- és makroskálán mérhető) topológiai jellemzőt, amelyek felelősek lehetnek a szállítói hálózatban történő terjedési mechanizmusokért; (ii) azonosítottuk a gazdaság elkülönülő csoportosulásait (amelyek különböző termelési láncokat reprezentálnak), (iii) továbbá felmértük az egyes szereplők jelentőségét a tulajdonosi kapcsolatokon keresztül kifejtett befolyásolási potenciál szempontjából.