A kis- és középvállalatok (KKV) földrajza az államkapitalizmusból piaci mechanizmusokra való átmenet során fundamentálisan átalakult. Ez a tanulmány a magyarországi KKV-k átlagos tulajdonosi számának területi és időbeli változását vizsgálja 1991 és 2019 között, járási szinten. Ezt követően a tulajdonosszám és a hitelkésedelmi valószínűség összefüggését elemzi a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adatai segítségével a 2007 és 2019 közötti időszakra vonatkozóan. Egy átlagos KKV tulajdonosainak száma 1991-beli négyről kettőre csökkent 2019-re, a kevésbé sűrűn lakott járásokban konzisztensen magasabb értékek mellett. Emellett, azoknál a KKV-knál, amelyeknek csak egy tulajdonosa van, akár kétszer akkora hitelkésedelmi valószínűség található –tértől és időtől függetlenül. A területileg változó tulajdonosszámok területileg változó menedzsment- és tulajdonosi gyakorlatot jeleznek, ami a KKV hitelkockázatára is hatással van. Ezeket a jelenségeket érdemes lehet célzott területi és egyéb programokkal kedvező irányba befolyásolni.