Összefoglaló

A tanulmányban a hazai valós idejű bruttó elszámolási rendszer, a VIBER topológiájának leíró jellegű elemzésére kerül sor. A kutatás célja a bankok közötti fizetések hálójának statisztikai és gráfelméleti módszerekkel történő vizsgálata. A tanulmányban gráfelméleti alapokra építve hét központiság index kerül definiálásra és kiszámításra. Az egyes központiság indexek a fizetési rendszer topológiájának különböző aspektusait világítják meg. A gráfelméleti megközelítés célja kettős. A társadalmi kapcsolati hálózatok elemzésének módszertana egyrészt lehetővé teszi a tranzakciók révén összekapcsolt háló időbeli állandóságának mérését. Ennek eszközét jelentik az egyes központiság indexek grafikus megjelenítése, a központiság indexek napok közötti korrelációjának meghatározása, a bilaterális kapcsolatok stabilitásának és a rajtuk menő forgalomnak a vizsgálata, valamint a legerősebb kapcsolatok mátrixának megszerkesztése. 2005 júniusában a VIBER strukturális jellemzői időben stabilak. A központi szereplők köre időben állandó, az ad hoc kapcsolatok nem dominálják a topológiát. A topológia egyik érdekes vonása, hogy ugyan csak a kapcsolatok 30%-a állandó, viszont ezen bonyolódik a fizetési forgalom közel 90%-a. A háló vizuális megjelenítése azt jelzi, hogy a hazai fizetési rendszer struktúrája egy több likviditási központtal rendelkező struktúra. Emellett, a gráfelméleti megközelítés lehetővé teszi a rendszerkockázati szempontból kulcsfontosságú szerepet betöltő intézmények beazonosítását is. A kulcsfontosságú szerepet betöltő intézményi kör meghatározása során abból indultunk ki, hogy likviditási válság akkor alakulhat ki, amikor egy bank nem küldi el a fizetési tételeit, holott a partnerbankok számítanak a bejövő tételek finanszírozó szerepére. A kulcsfontosságú szerepet betöltő intézmények csoportja egyértelműen definiálható, a hálón lebonyolított forgalom ezen intézmények technikai vagy tényleges fizetésképtelensége esetén sérülne a legjobban. A rendszer stabilitása szempontjából kulcsfontosságú bankok nem a mérlegfőösszeg szerinti legnagyobb intézmények, hanem akár közvetlen akár közvetettmódon az USD-HUF FX swap piac aktív szereplői.

OP 57

(A tanulmány csak angol nyelven olvasható.)