Összefoglaló

A hazai bankközi piac likviditási helyzete és ennek megfelelően az overnight hozamok alakulása 1998 szeptemberétől 1999 tavaszáig a korábbi időszakhoz képest jóval nagyobb ingadozást mutatott. E tanulmány célja az, hogy feltárja a fenti időszakban tapasztalt egyensúlytalanságok mögött meghúzódó okokat, és a monetáris politika szempontjából nézve összefoglalja az időszak tapasztalatait.

A jegybank számára az overnight hozamok ingadozása akkor hátrányos, ha az tovagyűrűzik a hozamgörbe hosszabb lejárataira is. Ez általában nem következik be, de mivel a fenti időszakban az overnight hozamok elmozdulásai tartósnak bizonyultak, a likviditási helyzet a hosszabb lejáratok hozamaira is kihatott. Ökonometriai vizsgálataink eredményei kimutatták, hogy az overnight hozam ingadozása hatással volt a 3 hónapos bankközi kamatokra.

A likviditási helyzet hektikus alakulása és a bankközi overnight hozamok drasztikus ingadozásai mögött részben az orosz válság hatásai és a jegybanki eszköztár átalakítása állt, emellett ugyanakkor a banki treasury-k likviditásmenedzsmentjének hiányosságai is hozzájárultak a piac turbulenciáihoz. A jegybanki irányadó instrumentum futamidejének egy hónapról két hétre csökkentése enyhítette a piac likviditási zavarait, ugyanakkor a bankközi piac hatékonysági problémáit nem oldotta meg.

MT20