A Magyar Nemzeti Bank 2015-től évente egyszer publikálja a „Bankszektoron kívüli pénzügyi piacok kockázati jelentése” című kiadványt. A jelentés a biztosítók, a pénztárak, a pénzügyi vállalkozás és közvetítők, a szövetkezeti hitelintézetek, valamint a tőkepiac kockázatait mutatja be.

A „Bankszektoron kívüli pénzügyi piacok kockázati jelentése” elsősorban a „Pénzügyi stabilitási jelentés” című kiadványban nem vagy kisebb terjedelemben tárgyalt szektorok mélyebb elemzésére irányul, így nem tartalmazza az abban részletesen ismertetett bankszektorra vonatkozó megállapításokat. A kiadvány fő célja, hogy növelje a felügyelt piacokon tevékenykedők kockázati tudatosságát, és erősítse a szektorokba vetett bizalmat. A jelentés területenkénti bontásban ad áttekintést a hatósági vizsgálatok, valamint a folyamatos felügyelés során szerzett lényegesebb tapasztalatokról, kiemelve a tárgyidőszakban azonosított főbb prudenciális kockázatokat.

Impresszum

Kiadó neve,székhelye: Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Felelős kiadó neve: Hergár Eszter
Felelős szerkesztő neve: Szeniczey Gergő
ISSN 2416-3546 (nyomtatott)
ISSN 2416-3554 (on-line)

Jelentések