A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2014-ben online és nyomtatott formában publikálta a Pénzügyi fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti jelentését. A kiadvány célja, hogy bemutassa az MNB hatósági funkciójából eredő tevékenységét a pénzügyi fogyasztóvédelem és a piacfelügyelet területén, valamint az ezeken a területeken feltárt kockázatokat. Az áttekintett időszak a megjelenés évét megelőző esztendő második, illetve az aktuális év első félévére terjed ki. A jelentés struktúrája a következő: vezetői összefoglaló, beszámoló a fogyasztóvédelmi és a piacfelügyeleti szakterületek hatósági tevékenységéről, a kiadvány második részében pedig a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti jellegű kockázatok bemutatása és elemzése található.

Impresszum

Kiadó neve,székhelye: Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Felelős kiadó neve: Hergár Eszter
Felelős szerkesztő neve: Szabó József Attila
ISSN 2416-366X (nyomtatott)
ISSN 2416-3678 (on-line)