A Magyar Nemzeti Bank (MNB) évente egy alkalommal online és nyomtatott formában publikálja Pénzügyi fogyasztóvédelmi jelentését. A kiadvány célja, hogy tájékoztassa a pénzügyi rendszer intézményeit, valamint a közvéleményt az aktuális pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekről, ezáltal is növelve az érintettek kockázati tudatosságát, valamint a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom fenntartását, erősítését. A Magyar Nemzeti Bank szándéka szerint a kockázatok azonosítása, illetve az azok csökkentése céljából végzett hatósági tevékenység, valamint a jegybank ismeretterjesztő, oktató tevékenysége és a magyar pénzügyi kultúra fejlődését szolgáló munkája hozzájárul ahhoz, hogy a pénzügyi döntésekhez a megfelelő információk az érintettek rendelkezésére álljanak, és így a pénzügyi rendszer egészének stabilitása erősödjön. A jelentésben a prioritások összefoglalását követően, részletes bemutatásra kerül az MNB pénzügyi fogyasztóvédelmi-, hatósági- és ügyfélszolgálati tevékenysége, megismerhetőek azok a kiemelt ügyek, amelyek a vizsgált időszakban a fogyasztók széles körét érintették, valamint az MNB által azonosított azon kockázatok, amelyek fogyasztóvédelmi szempontból jelentősek lehetnek.

A Magyar Nemzeti Bank évente publikálta Biztosítási, pénztári és tőkepiaci jelentését, illetve a Pénzügyi fogyasztóvédelmi jelentést. 2020-tól kezdődően azért, hogy az egyes felügyelt szektorokról, a szektorokban lezajlott legfontosabb változásokról teljes képet adhasson a biztosítási, pénztári és tőkepiaci szektor vonatkozásában a két jelentés összevonásra került, így a prudenciális kockázatokkal párhuzamosan a fogyasztóvédelmi kockázatok is megjelennek. Az új összevont jelentés a BIZTOSÍTÁSI, PÉNZTÁRI, TŐKEPIACI KOCKÁZATI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS menüpontban érhető el.

IMPRESSZUM

Kiadó neve,székhelye: Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Felelős kiadó neve: Hergár Eszter
Felelős szerkesztő neve: Szabó József Attila
ISSN 2498-6321 (nyomtatott)
ISSN 2559-8430 (on-line)

A kiadvány 2015. év előtt az alábbi címen jelent meg:
Pénzügyi fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti jelentés