A Magyar Nemzeti Bank nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy széles körben ismertté váljanak azok a jegybanki elemzések, amelyek különböző időszerű, közérdeklődésre számot tartó gazdasági és pénzügyi folyamatokkal foglalkoznak. Az MNB -szemle 2012. októberi száma beszámol arról, miként vélekedik a lakosság az egyes fizetési módok biztonságáról, szól a Federal Reserve monetáris politikájának legújabb fejleményeiről, a jegybank makroprudenciális szabályozásban felhasználandó „korai figyelmeztető” rendszeréről, az egyes szektorok külső forrásbevonásának alakulásáról, valamint az európai monetáris unióban a költségvetési kiigazítással kapcsolatos vitákról. Az aktuális szám ezeken kívül tudósít az MNB Makrogazdasági Kutatási Műhelykonferenciájáról, valamint úttörő jelleggel interjút közöl Fabio Canovával, a European University Institute (Firenze) egyetemi tanárával.

Divéki Éva-Listár Dániel: Biztos, ami biztos! A magyar lakosság vélekedése a fizetési megoldások biztonságáról

Felcser Dániel-Lehmann Kristóf: A Fed inflációs célja és a bejelentés háttere

Holló Dániel: Egyensúlyhiányok azonosítása a magyar bankrendszerben („korai figyelmeztető” rendszer)

Koroknai Péter-Lénárt-Odorán Rita: Az egyes szektorok külső forrásbevonásának alakulása

Szalai Zoltán: A válságkezelés válsága? A költségvetési kiigazítással kapcsolatos viták az európai monetáris unióban

Serhiy, Stepanchuk: 11. Makrogazdasági Kutatási Műhelykonferencia az MNB-ben. Mikrogazdasági magatartás és annak makrogazdasági következményei a pénzügyi válság idején

Canova, Fabio: Interjú Fabio Canovával

A teljes kiadvány az alábbi linkről letölthető:

MNB-szemle 2012. október