A jegybanki alapkamatról a jegybank legfontosabb monetáris politikai döntéshozó testülete, a Monetáris Tanács hoz döntéseket. A Monetáris Tanács döntése értelmében 2018. szeptember 18-tól a jegybank irányadó eszköze a kötelező tartalék.

Az MNB a hitelintézetek kötelező tartalékszámlájára sávos kamatozást vezetett be 2023. április 1-től. Alultartalékolás esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének mértékével megegyező büntető kamatot számít fel a jegybank a hitelintézeteknek, túltartalékolás esetén pedig a Hirdetményben meghatározott kamatot a kötelező tartalékon felüli összegre.