Tanulmányok, szakmai cikkek és háttéranyagok

Lektorált tanulmányok

Kolozsi Pál Péter – Horváth Gábor: Mennyit ér a likviditás? A magyar bankrendszer likviditáskeresleti függvényének becslése (Közgazdasági Szemle, LXVII. évf., 2020. február pp. 113-139) Kolozsi Pál Péter – Hoffmann Mihály: A külső sérülékenység csökkentése monetáris politikai eszközökkel (Pénzügyi szemle, 2016/1. szám) Kolozsi Pál Péter – Banai Ádám – Vonnák Balázs: A lakossági deviza-jelzáloghitelek kivezetése: időzítés és keretrendszer MT 108. Banai Ádám–Kollarik András–Szabó-Solticzky András: Az egynapos FX-swappiac topológiája MT 107. Kocsis Zalán–Csávás Csaba–Mák István-Pulai György: Kamatderivatíva-piacok Magyarországon 2009 és 2012 között a K14-es adatszolgáltatás tükrében MT100. Krekó Judit–Balogh Csaba–Lehmann Kristóf–Mátrai Róbert–Pulai György–Vonnák Balázs: Nemkonvencionális jegybanki eszközök alkalmazásának nemzetközi tapasztalatai és hazai lehetőségei Csávás Csaba–Szabó Rezső: A forint/deviza FX-swap szpredek mozgatórugói a Lehman-csőd utáni időszakban MT 90. Páles Judit–Kuti Zsolt–Csávás Csaba: A devizaswapok szerepe a hazai bankrendszerben és a swappiac válság alatti működésének vizsgálata MT 71. Komáromi András: A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MT 64. Csávás Csaba–Varga Lóránt–Balogh Csaba: A forint kamatswappiac jellemzői és a swapszpredek mozgatórugói MT 34 Erhart Szilárd: Az egynapos bankközi kamatszint alakulását befolyásoló tényezők - A magyarországi tapasztalatok MT 28 Balogh Csaba-Gábriel Péter: Bankközi pénzpiacok fejlődésének trendjei MT 22 Antal Judit - Barabás Gyula - Czeti Tamás - Major Klára: Likviditásszabályozás az MNB cél- és eszközrendszerében MT 20 Gereben Áron: A bankközi forintpiac Magyarországon MT 18 László Flóra: A fizetési rendszerek és a monetáris szabályozás MT 17 Szakály Dániel - Tóth Henrik: A repópiacok áttekintése, magyarországi tapasztalatok, lehetőségek

MNB-szemle cikkek