A kötelező tartalékra vonatkozó jegybanki rendeletek alapján a Magyarországon működési engedéllyel rendelkező hitelintézeteknek, illetve a külföldi hitelintézetek magyarországi fióktelepeinek 2 éven belül lejáró forrásaik meghatározott százalékában kötelező tartalékot kell elhelyezniük a jegybanknál. A tartalékalapba tartozó banki forrástételek részletes listáját a tájékoztató tartalmazza.

Az MNB Monetáris Tanácsának döntése alapján 2022. október 1-jétől módosult a kötelező tartalékra vonatkozó szabályozás. A kötelező tartalékrendszer módosítását a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet, illetve a kötelező tartalékráta mértékéről szóló 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet tartalmazza. A módosítás szerint a korábban a tartalékköteles források 1 százalékát kitevő kötelező tartalék mértéke érdemben növekszik, és naponta teljesítendő, illetve havi átlagban történő megfelelést egyaránt tartalmaz. A kötelező tartalékráta mértéke 5 százalékra emelkedik, amely előírásnak napi szinten kell megfelelni, biztosítva ezzel a likviditás tartós lekötését. A minimális 5 százalékos ráta felett további, maximálisan 5 százalékos, százalékonként választható ráta került bevezetésre, amivel az MNB további likviditás lekötését teszi lehetővé, emellett kellő rugalmasságot biztosít a hitelintézetek számára a likviditási sokkok kezelésére. A szabadon választott tartalékszint esetében havi átlagban történő megfelelést ír elő a szabályozás. A módosítások a 2022. október 1-jén induló havi tartalékperiódussal léptek hatályba.