A Magyar Nemzeti Bank a legjobb nemzetközi gyakorlatot követve 2011. március 18-tól idősoros formában (visszamenőleg 2004-től kezdődően), tanácstagonkénti lebontásban is publikálja az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntéseit. Ugyanezen adatok a 2004. decemberi ülés óta publikált Rövidített jegyzőkönyvekből is elérhetők voltak, ám a strukturált idősoros adatbázis jobban használható elemzések készítésére. Hasonló adatbázist publikál sok más jegybank is. Az adatbázis támogatja a monetáris politikai döntéshozatal átláthatóságát és elszámoltathatóságát, ami — a nemzetközi kutatások szerint — a jegybanki hitelesség erősítésén keresztül tud hozzájárulni az inflációs várakozások horgonyzásához. Az adatbázis iránymutatást ad arról, hogy a testület egyes tagjai egy adott időpontban hogyan ítélték meg a makrogazdasági, pénzügyi piaci helyzetet és az inflációs kilátásokra ható egyéb tényezőket, illetve arról, hogy milyen monetáris politikai szavazatok eredőjeként hozta meg döntését a Monetáris Tanács.