Az éghajlatváltozással együtt járó természeti, gazdasági és társadalmi változások a 21. század egyik legnagyobb kihívását jelentik. Az éghajlat változása egyaránt hatással van az árstabilitásra, a pénzügyi stabilitásra és a fenntartható felzárkózásra, ezért a kérdést a jegybankoknak is kiemelten kell kezelniük.

Az MNB az elmúlt években számos lépést tett, hogy elősegítse a zöld pénzügyi piacok fejlődését, valamint erősítse a környezettudatos fogyasztói szemléletmódot, hozzájárulva ezzel a klímaváltozás elleni küzdelemhez. Úttörő kezdeményezést jelent az MNB Zöld Programja, amely elsősorban a pénzügyi szabályozás területén igyekszik hozzájárulni a környezeti problémákból adódó ökológiai, gazdasági és pénzügyi kockázatok mérsékléséhez. Kiemelt mérföldkőnek tekinthető, hogy az Országgyűlés 2021. május 28-i döntése alapján a jegybank mandátuma Európában elsőként a környezeti fenntarthatóság előmozdítására is kiterjed. Az MNB a jegybanktörvényben rögzített feladataival összhangban küldetésének tekinti, hogy elsődleges árstabilitási céljának veszélyeztetése nélkül, hosszútávú környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítése mellett alakítsa ki monetáris politikai eszköztárát, amivel hozzájárul Magyarország fenntartható felzárkózásához.

A Monetáris Tanács 2021. július 6-án fogadta el a Fenntarthatóság és jegybanki politika - Zöld szempontok a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai eszköztárában című stratégiai dokumentumot. A dokumentum egységes keretet adva mutatja be azokat a lehetséges irányokat, amelyek segítségével a jegybank a monetáris politikai eszköztárába is át tudja ültetni a fenntarthatósági szempontokat, a gyakorlatban így mindez az MNB Zöld jegybanki eszköztár-stratégiájának tekinthető. A stratégia a jegybank hosszútávú működését megalapozó keretrendszer, amelynek értelmében az MNB folyamatosan vizsgálja, hogy a monetáris politikai eszköztár egyes elemei hogyan segíthetik az árstabilitás elérése mellett a környezeti fenntarthatósági célok elérését. A környezeti fentarthatóság érvényesítése ugyanakkor nem érinti a monetáris politika aktuális irányultságát.A stratégiai dokumentum elfogadásával az MNB célként tűzte ki, hogy a jegybanktörvény által rögzített keretek között, egyéb céljainak elérését nem veszélyeztetve támogassa a fenntartható módon megvalósuló gazdasági transzformációt, illetve a nemzetközi és hazai klímacélok elérését, növelje a pénzügyi rendszer klímatudatosságát, hozzájáruljon a fogyasztói és társadalmi szemléletformáláshoz és a legjobb nemzetközi gyakorlatok meghonosításához, emellett értékelje monetáris politikai eszközeinek klímakitettségét.