Összefoglaló

Kutatásunk során mérjük az Európai Unió tagállamainak bankrendszerei közötti hatékonyságbeli eltéréseket és megpróbáljuk megmagyarázni annak okait. Empirikusan bizonyítjuk, hogy a tagállamok közötti hatékonyságkülönbségek mértékét és időbeli alakulását nagyban befolyásolják a működési környezet adottságai és a menedzsment tudatos viselkedése.

Hosszú távon csak a menedzsment tudatos magatartásának van relevanciája, hiszen a pénzügyi piacok, intézmények integrációjával és az Egységes Európai Piac létrejöttével a működési környezetben rejlő előnyök és hátrányok nagyságai mérséklődnek vagy eliminálódnak. Eredményeink alapján létezik egy költséghatékonysági rés és konvergencia a régi és új tagországok között, függetlenül a modell specifikációjától. Profithatékonyság tekintetében azonban csak az eltérő működési környezet hatásait kiszűrve található a két régió között hatékonyságbeli különbség. Kutatásunkban ugyancsak megvizsgáljuk a számvitel és statisztikai alapú hatékonysági mutatók relevanciáját és kapcsolatát. Rámutatunk, hogy csak a számviteli alapú hatékonysági mutatók nem képesek kezelni az intézményi és működési környezetből eredő heterogenitást, ezért ezek a mérőszámok időben és keresztmetszetben csak korlátozottan összehasonlíthatók.

WP2006_3