A közgazdasági modellek a valós folyamatok leegyszerűsített ábrázolását és konzisztens keretrendszerbe történő megjelenítését  szolgálják. A szükségszerű egyszerűsítések ugyanakkor számos előnnyel és olykor hátránnyal járhatnak. Ez  utóbbi jelenség áthidalására az ún. többmodelles megközelítés koncepció alkalmazása nyújthat segítséget. A Magyar  Nemzeti Bank a makrogazdasági elemzései és előrejelzései során több modell eredményeit egyaránt figyelembe veszi. E  megfontolás keretében született meg az aktuálisan bemutatásra kerülő Polaris, makroökonometriai modell. A jegybank  fő előrejelző eszköze 2016 óta egy kis nyitott gazdaságot reprezentáló DSGE filozófián alapuló modell. A Polaris pedig  egy más filozófiát képviselő modellcsaládba tartozik. Megítélésünk szerint a modell hasznos kiegészítője és segítője lehet  az előrejelzés és gazdasági szimulációs eredmények előállításában, elemzésében. A Polaris modell tehát elsősorban  a negyedévente megjelenő Inflációs jelentés belső előrejelzési folyamatainak támogatására, valamint egyedi és komplex  gazdaságpolitikai hatások szimulációjára alkalmas. Ez egy új eszköz, új lehetőség, hogy a hazai makrogazdasági folyamatokat  minél részletesebben minél jobban és pontosabban vizsgálhassuk, megérthessük, ezáltal konzisztens és minél  robusztusabb makrogazdasági helyzetkép felállítása legyen biztosított.

JEL: C50, C51, C53, E21, E27, E31, E37

Keywords: ökonometriai modellezés, becslés és előrejelzés, fogyasztás, megtakarítás, előrejelzés, infláció, monetáris politika, nem-racionális várakozások