Összefoglaló

A háztartások fogyasztási kiadásának modellezésekor a legelső lépcső a modellezés céljának meghatározása. Különböző szerkezetet igényel a háztartások fogyasztásimegtakarítási döntéseinek magyarázatát leíró modell, illetve az előrejelzésre alkalmas modell kialakítása. Munkánkban az MNB-ben folyó előrejelzési munka egyik elemének, a lakosság fogyasztási kiadásának előrejelzését támogató modellkeretet mutatjuk be. Az előrejelzéseink várható pontosságát nagymértékben befolyásolja, hogy az adott időpontban elérhető információk közül mennyit tudunk felhasználni.

Ebből fakadóan egyrészt olyan változókat alkalmazunk modelljeinkben, amelyek jó közelítői a csak jelentős késéssel rendelkezésre álló változóknak, másrészt amelyek információt tartalmaznak nem mért folyamatokról. A háztartások likviditás korlátossága és bizonytalansága közvetlenül nem mérhető, de véleményünk szerint jól becsülhetők „nem természetes” idősorok felhasználásával. Eredményeink alapján ezek a változók segítséget nyújtanak a magyar lakosság fogyasztási kiadásának előrejelzéséhez. Az előrejelző modellek feladatából fakadóan a különböző specifikációkat előrejelzési pontosságuk és stabilitásuk alapján értékeljük.

HT2001_1