Az elmúlt néhány évben Kelet-Közép-Európa legtöbb országa, így Magyarország bankpiacán is elkezdtek teret nyerni az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező banki fióktelepek. Mivel e régió bankpiacának nagyobb része külföldi tulajdonban van, ezért a külföldi bankok leányvállalatainak fiókteleppé alakulását a helyi felügyeletek a pénzügyi rendszerük feletti kontroll elvesztéseként élhetik meg. Az ebből eredő pénzügyi stabilitási kockázatokat egyelőre mérsékeltnek ítéljük: egyrészt a meglévő - piaci súlyukat tekintve egyelőre kicsi - fiókok működésével kapcsolatban egyelőre nem azonosíthatók negatív anomáliák, másrészt az eddigi tapasztalatok és modelleredményeink alapján nem is valószínű, hogy a magyar piac közel háromnegyedét kitevő univerzális nagybankok fióktelepi formára álljanak át. A fióktelepek szabályozásában és felügyeletében a hazai hatóságok nem veszítenek el ugyan minden felelősséget, de bizonyos hatósági eszközök használata bonyolultabbá - és néhány esetben lehetetlenné - válik, így a fiókok térnyerésével az anyabankoktól érkező fertőzés veszélye nőhet a fogadó országok számára. Ezért a magyar bankrendszer stabilitása szempontjából egyelőre kedvezőbbnek tűnik a status quo fennmaradása.

JEL : G21, G28, C21.

Kulcsszavak: fióktelep, szabályozás, szervezeti forma, mikroprudenciális felügyelet, makroprudenciális felügyelet.

MT106