Az elmúlt másfél évtizedben a technológia rendkívül gyors fejlődésen ment keresztül, amely a mindennapjainkra is jelentős hatást gyakorolt. a technológiai fejlődés nem hagyta érintetlenül a pénzügyi szektort, ezen belül a kis értékű fizetések piacát sem. az innovatív fizetési megoldásokról szóló tanulmányban az elektronikus pénz, a bankkártyák innovatív megjelenési formái, a mobilfizetések, az internetbanki megoldások, az online átutalás, az elektronikus utalványok és az elektronikus számlabemutatási és fizetési megoldások jellemzőivel, terjedésük nemzetközi és hazai tendenciáival, az innovatív fizetések terjedésének gátjaival és mozgatórúgóival, a biztonsági és szabályozási kérdésekkel foglalkozunk. megpróbáljuk kategorizálni a különféle innovatív fizetési megoldásokat aszerint, hogy az innovatív megoldás magát a teljes fizetési folyamatot megújítja vagy csak a fizetési megbízás benyújtásának csatornáját érinti.

JEL: D14, D18, E42, G14, G18.
Kulcsszavak: innovatív fizetési módok, elektronikus pénz, on-line átutalás, EBPP, mobilfizetések, bankkártyák, internetbank, elektronikus utalványok, kis értékű fizetések.

MT_85