A tanulmányban bemutatjuk, hogy a magyarországi háztartások a különböző fizetési helyzetekben milyen arányban használják az egyes készpénzes és készpénzmentes fizetési módokat. A háztartásokra leginkább jellemző két fizetési helyzetet (eseti, közellévők közötti és rendszeres, távollévők közötti), és az ezekben leggyakrabban használt öt fizetési mód (bankkártyás és a készpénzes fizetés, banki átutalás, csoportos beszedés, készpénz-átutalási megbízás) használati szokásait vizsgáljuk meg részletesen. Összességében elmondható, hogy a háztartások nagymértékben készpénzorientáltak. A készpénzmentes fizetési módok alacsony elterjedtségének okát azonban elsősorban nem a háztartások és a pénzforgalmi szolgáltatók kapcsolatában kell keresni, a bankkapcsolati mutatók alapján ugyanis a többség már most is képes lenne a jelenleginél gyakrabban használni ezeket. Így az elektronikus fizetési módok használatának alacsony aránya valószínűleg inkább a megszokásokkal, az információ, a motiváció és gyakran a bizalom hiányával magyarázható. Ezek mellett fontos tényező az is, hogy jelenleg sok esetben még akkor sem lehetne készpénz nélkül lebonyolítani egy fizetési műveletet, ha erre a fizető fél oldalán lenne szándék.

JEL: D12, D14.

Kulcsszavak: fizetési szokások, háztartások, fizetési mód, bankkártya, átutalás, csoportos beszedés, készpénz, készpénzátutalási megbízás, sárga csekk, készpénzmentes fizetés.

MT98