A sorozatban megjelenő füzetek a szerzők nézetetit tartalmazzák, és nem feltétlenül tükrözik a Magyar Nemzeti Bank vezető testületeinek, illetve szakmailag illetékes munkatársainak álláspontját.

Az Műhelytanulmányok alábbi példányai már csak kizárólag nyomtatott példányban lelhetők fel a Magyar Nemzeti Bank Szakkönyvtárában: konyvtar@mnb.hu

ISSN (Hungarian): 12 169 293

ISSN (English): 1218-3482

MT 1. Dr. Cséfalvai Zoltán - Szilágyiné Zimay Judit (szerk): Dilemmák és alternatívák - A magyar pénzintézeti rendszer továbbfejlesztésének lehetséges irányai (available only in Hungarian)

MT 2. Dr. Nyers Rezső (szerk): Külső eladósodás és adósságkezelés Magyarországon (available only in Hungarian)

MT 3. Illés Iván - Váli György: A Magyar Nemzeti Bank területi hálózata (available only in Hungarian)

OP 3. Dr. János Kun: Segniorage and burdens of government debt

MT 4. Horváth László: Működőtőke-beáramlás néhány közép- és kelet-európai országban (available only in Hungarian)

MT 5. Dr. Fejes Eleonóra: A pénzmosás hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján (available only in Hungarian)

MT 6. (OP 1.) Dr. Árva László: A működőtőke-mozgás elméleti és gyakorlati kérdései (Direct foreign investment: some theoretical and practical issues)

MT 7. Hajdú Györgyné: Árfolyamrendszer és árfolyam-politika Magyarországon (1946-1993) (available only in Hungarian)

MT 8. Dr. Kelen Zsuzsa: Az Európai Unió egységes pénzügyi piaca és az ahhoz való csatlakozás kérdései (available only in Hungarian)

MT 9. Csilléri Józsefné - Magyar László: A takarékszövetkezeti szektor működése, tapasztalatai a szükségszerű korszerűsítés tükrében (available only in Hungarian)

MT 10. (OP 4.) Dr. Balassa Ákos: A magyar bankrendszer konszolidációja és jelenlegi helyzete (Restructuring and Recent Situation of the Hungarian Banking Sector)

MT 11. Magyar László-Morvayné Aradi Anna-Dr. Szelényi Endre-Ursprung János-Vígh Mile Szabolcs-Zsámboki Balázs: A hazai bankrendszer távlati fejlődésének kérdései (available only in Hungarian)

MT 13. Dénes Beatrix: A bankfiók intézménye az Európai Unió szabályozásában (available only in Hungarian)

MT 15. Tóth István János: Vállalkozások készpénztartási szokásai és házipénztárának állománya (available only in Hungarian)

MT 16. Darvas Zsolt: Csúszó árfolyamrendszerek - Elmélet és nemzetközi tapasztalatok (available only in Hungarian)